Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 245

nia w pancerz specjalny z pakietami NxRA. Co najmniej kilka warstw mogło być neutralizowanych jego działaniem, skuteczność pozostałych mogła być zaś niewystarczająca, zwłaszcza dla kątów trafienia bliskich prostopadłemu. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku ppk Metys-M i Kornet. Pierwszy z nich został wdrożony do służby już w 1991 roku i pokonywał 800 mm stali za osłoną ERA, drugi w 1998 i pokonywał aż 960 mm stali za osłoną ERA. Oba miały prekursory nieinicjujące zdolne utworzyć otwór w kilku pakietach NxRA lub kości ERA oraz optymalizowane głowice kumula- cyjne, które wytwarzały szybszy strumień kumulacyjny zbliżający się do war- tości ponad 9 km/s. Powodowało to spadek skuteczności pancerzy reakty- wnych – gros możliwości penetracyjnych przypada na początek strumienia kumulacyjnego, a z racji jego bardzo wysokiej prędkości trudniej było przez przemieszczające się elementy pancerza „złapać" i zaburzyć jego początek. Wywiad IDF słusznie podejrzewał, że kwestią czasu jest, kiedy Hezbollach i Hamas dostaną tak nowoczesny i niebezpieczny oręż. Postanowiono zatem zaprojektować osłonę adekwatną do prognozowanego zagrożenia. OSŁONA Cytadela wieży Merkavy Mk.4 spawana jest z płyt walcowanych o wysokiej twardości. Sam front ma grubość około 200 mm, co wynika z mocowania armaty. Podobnej grubości zdają się być mocno odchylone ku tyłowi płyty frontu. Płyty burt wieży i stropu mają już znacznie mniejszą grubość – około 40 mm, a oprócz mocnego skosu względem frontu pojazdu są też lekko pochylone i mają montaże służące instalowaniu modułów pancerza spec- jalnego. Burty oraz front wieży chroni pięć modułów pancerza specjalne- go o kształcie klinów. Ideą konstruktorów Merkavy było możliwe dobre zabezpieczenie wieży nie tylko od jej frontu, ale też i od boków. W efekcie jeden uproszczony moduł przypada na maskę, dwa na przód i boki wieży po obu stronach armaty (w zakresie kątów od 0 do 35° od osi podłużnej), dwa ostatnie chronią zaś burty na wysokości załogi. Strop wieży Merkavy Mk.4 chroni rekordowo gruby pancerz (przeszło 300 mm) w postaci ośmiu modułów. W celu maksymalizacji ochrony zrezygnowano z osobnego włazu ładowniczego, właz dowódcy ma zaś grubość i strukturę tożsamą z pancer- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL