Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 245

9 lutego 2021 roku w Stanach Zjednoczonych ruszyła sprzedaż Mini Beryl Pistol – samopowtarzal- nego subkarabinka odpowiadające- go amerykańskim przepisom, czyli pozbawionego kolby (stąd „pistol" w nazwie – tak tego typu broń okre- ślana jest w USA), których pierwsza partia rozeszła się w ciągu kilku godzin. Polish RADOM Fabryka Bro- ni Mini Beryl M1-FB AK Pistol (tak brzmi pełna nazwa na rynku ame- rykańskim) to broń zasilana amu- nicją pośrednią kalibru .223 Rem, a jej kompaktowe rozmiary oraz wprowadzone modyfikacje umożli- wiają szeroką dystrybucję zgodnie z wymaganiami prawnymi obo- wiązującymi w USA. Fabryka Broni Łucznik-Radom rozszerzyła tym sa- mym współpracę z dwoma amery- kańskimi firmami (Arms of America oraz Atlantic Firearms) oferującymi broń na tamtejszym rynku cywilnym – dotychczas obejmowała ona je- dynie dystrybucję części broni i ak- cesoriów, a po zakończonym pozy- BROŃ Z FABRYKI ŁUCZNIK-RADOM Trochę z zaskoczenia Fabryka Broni Łucznik-Radom poinformowała opinię publiczną o wejściu ze swoimi wyrobami na rynek amerykański. Polski producent wysłał za ocean pierwsze partie swojej broni przeznaczonej na rynek cywilny i dostosowanej do amerykańskich przepisów. ZA OCEANEM www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL