Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 99 of 245

Na łamach FRAG OUT! wielokrotnie pojawiały się już artykuły na temat terroryzmu oraz antyterroryzmu. Zapewne wielu czytelnikom przeszło przez myśl podczas ich lektury pytanie, czy w Polsce występuje zagrożenie zamachami. A być może do nich już doszło? Z tego powodu warto zwrócić uwagę na opublikowany niedawno przez Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN) raport dotyczący zagrożeń terrorystycznych na terenie Polski oraz trendów międzynarodowych, które na te zagrożenia mają wpływ. Jak wiadomo, w Polsce nie doszło do zamachu o skali porównywalnej z atakami z Francji, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. Miały miejsce przypadki przemocy politycznej, ale też nie każdy atak na osobę prowadzącą działalność polityczną jest według polskiego prawa przestępstwem o charakterze terrorystycznym. I odwrotnie, za przestępstwo takie może zostać uznany czyn pozornie niemający kontekstu politycznego. Co więcej, czasami nie dochodzi do jednoznacznych rozstrzygnięć procesowych, także w przypadku osób podejrzanych lub oskarżonych o działalność która ma charakter terrorystyczny. Te zdarzenia, które zostały uznane za przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w Polsce przede wszystkim mają charakter usiłowania ataku lub wspomagania działalności innych osób lub grup. Najbardziej medialną przez długie lata była sprawa nieżyjącego już Brunona K., który został zatrzymany w listopadzie 2012 r. Postawiono mu zarzuty przygotowywania w okresie od lipca do listopada 2012 r. zamachu, który miałby zostać dokonany podczas posiedzenia Sejmu RP z udziałem rządu i Prezydenta RP, w którym narzędziem miało być improwizowane urządzenie wybuchowe dużej mocy. 21 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok skazujący go na karę 13 lat pozbawienia wolności, dwa lata później, kolejnym wyrokiem kara została zredukowana do 9 lat. W czerwcu 2016 r. zatrzymany został 57-letni Wojciech K., były żołnierz zawodowy. Na jego posesji znaleziono 25 egzemplarzy broni palnej różnego rodzaju i kalibru, 5 kg materiałów wybuchowych i 24 000 sztuk amunicji. Broń palną, jak się okazało, posiadał legalnie, jednak www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL