Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine MSPO 2021

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1407887

Contents of this Issue

Navigation

Page 49 of 99

NGSW: NEXT GENERATION SQUAD WEAPON Next Generation Squad Weapon to niewątpliwie najważniejszy program zakupu broni strzeleckiej od ponad dekady, z pewnością także najbardziej ambitny. Jego założeniem jest opracowanie i wdrożenie do uzbrojenia zaawansowanego systemu składającego się z „inteligentnego" celownika, karabinu kalibru 6,8 mm i amunicji do niego o zmniejszonej masie. System ten ma być zdolny pokonać in- dywidualne osłony balistyczne na dystansach dochodzących do 600 m, co jest całkowicie poza fizycznymi możliwościami znajdujących się w wyposażeniu systemów kalibru 5,56 mm x 45 i 7,62 mm x 51. Ewentualny sukces NGSW może zmienić kierunek rozwoju broni strzeleckiej na całe dekady, tym bardziej więc dziwi, że w rodzimej prasie jest to temat poruszany bar- dzo szczątkowo. TEKST: J A N M O S Z C Z U K FOTO: F R A G O U T ! A R C H I V E S P rogram ten ma doroadzi do oraoania i roa- dzenia do zrojenia US Army noozenego ytem ładajego i z d zi zaaanoanego inteligentnego elonia a tae arain atomatyznego majego zati A - GSW- oraz mazynoego maj- ego zati - GSW-A alir mm izailajej je amniji ozmniejzonej maie o drgiej zi rogram na trej i i ten artył dotali i trzej oereni Textron Systems współpracujące z H&K i LMT; General Dynamics OTS (Ordnance & Tactical Systems) wraz z Beretta USA i Delta P Design; SIG Sauer. Atalnie traj tety zyti ontrji ayranie zy- iiej i roadzenie jej do zrojenia ma nati ardzo zyo o j ro lzoym ymaganiem taianym rzed arainami GSW ma y doeloa zdolno do oonania łyt alityzny no- ej generaji odoiadajy tandardoi GOST a na odległoia doodzy do m z oraoanym zeniej oiiem z rdzeniem ze ie olram oraz m zamnij oglnego zatooania zrdzeniem ta- loym Oa zni oarte na Wyroane ta- e ymagania o do alityi ooej o enetraji ołony 48 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine MSPO 2021