Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #35 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1437153

Contents of this Issue

Navigation

Page 143 of 245

T E K S T : M I C H A Ł S I TA R S K I F O T O : B A R T O S Z S Z O Ł U C H A , M I C H A Ł S I TA R S K I HITEM TEGOROCZNEGO XXIX MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO BYŁA WYSTAWA ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH TARNÓW SA, NA KTÓREJ PREZENTOWANO KARABINY MWS-25 (DAWNEJ ZWANE SKW) W WERSJI SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNEJ ORAZ ZUPEŁNĄ NOWOŚĆ, CZYLI KARABINKI MWS-15. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #35 PL