Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #35 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1437153

Contents of this Issue

Navigation

Page 57 of 245

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym sze- fa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ministra obrony narodowej. Patronem medialnym wydarzenia był portal Defence24. Podczas tegorocznej edycji grono ekspertów, przedstawicieli instytutów badawczo-naukowych, uczelni wyższych, przemysłu oraz Wojska Polskiego dyskutowali na temat fotoniki w wojskowej i cywilnej rewolucji techno- logicznej XXI wieku. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był szerokiemu zastosowaniu fotoniki jako strategicznej technologii rozwo- ju państwa. Prelegenci wykazali zastosowanie tej dziedziny w innowacyjnym przemyśle obronnym. Wystąpienia podczas drugiego dnia dotyczyły trendów roz- wojowych systemów optoelektronicznych, nowoczesnych materiałów w fotonice oraz nowych zastosowań optoelek- troniki. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #35 PL