Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #35 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1437153

Contents of this Issue

Navigation

Page 63 of 245

OPL a infrastruktura krytyczna Pojęcie infrastruktura krytyczna (IK) od kilkunastu lat funkcjonuje w polskim ustawodawstwie, a w także świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych obiektów w państwie. Termin został zdefiniowany w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, według której, gdy mowa o infrastrukturze krytycznej, „należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywa- teli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców". www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #35 PL