Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #36 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1463214

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 199

W chwili pisania tego artykułu wojna w Ukrainie trwa siedemnasty dzień. Jest to o tyle ważne, że analiza bieżących wydarzeń, zwłaszcza takich jak wojna, jest zadaniem trudnym, nawet po zakończeniu konfliktu. Wiele informacji jest niedostępnych, wśród dostępnych są także informacje przekłamane lub celowo fałszowane. Stąd też ten tekst nie jest i nie może być kompleksową analizą pierwszych siedemnastu dni wojny. Jest natomiast próbą porównania tego, czego spodziewano się przed jej wybuchem i tego, co obecnie wiadomo na pewno o jego przebiegu. Wiadomo, że pod względem militarnym preludium było rozmieszczenie dużych zgrupowań sił lądowych Rosji – przekraczających 60 000 żołnierzy – w marcu i kwietniu 2021 roku oraz późniejszych ćwiczeń „Zapad 2021". Działania ćwiczone wówczas przez siły rosyjskie oraz białoruskie zakładały wybuch dużego konfliktu międzypaństwowego w Europie Wschodniej. Ćwiczono więc operacje powietrznodesantowe, manewrowe działania ofensywne wojsk pancerno- zmechanizowanych, działania lotnicze i morskie oraz użycie nosicieli broni jądrowej. Towarzyszyły temu także inne działania, takie jak brutalna pacyfikacja opozycji na Białorusi oraz wykorzystanie uchodźców i migrantów w działaniach na wschodniej granicy Polski, Litwy i Łotwy przez reżim Łukaszenki – niewątpliwie za zgodą i przy pomocy Rosji. Z perspektywy politycznej działania militarne, którym towarzyszyły pogłoski o możliwym ataku na Ukrainę, zapewne rozsiewane celowo, były odczytywane jako wywarcie presji na Ukrainę oraz państwa Zachodu. Było to zbieżne z dotychczasowym sposobem użycia wojska przez Rosję. Ćwiczenia, w tym zwłaszcza ćwiczenia „Zapad", organizowane co cztery lata, demonstracje siły innego rodzaju – jak rejsy okrętów czy przeloty samolotów, propaganda dotycząca rozwoju i wdrożenia nowych typów uzbrojenia, z wycofaniem się z traktatu INF na czele, miała na celu straszyć Zachód potencjałem militarnym. Celem demonstracji potęgi wojskowej było stworzenie podstaw do występowania w relacjach, zarówno politycznych, jak i wojskowych z pozycji państwa, z którego potencjałem trzeba się liczyć – a więc lepiej z nim handlować www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #36 PL