Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #36 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1463214

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 199

i ich dotychczasowych rezultatów. Faktem jest, że strona ukraińska medialnie eksponuje przede wszystkim działania pododdziałów lekkiej piechoty, wyposażonych w zachodnią lekką broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Pozwala to bowiem budować korzystny przekaz adresowany zarówno do własnego społeczeństwa, jak i do odbiorców zagranicznych. W tym przekazie ma miejsce wręcz walka Dawida z Goliatem, zwykli obywatele (oraz ochotnicy z zagranicy), którzy chwycili za broń w obronie swoich domów i rodzin, walczą z potężnym najeźdźcą posługującym się ciężkim sprzętem. Faktem jest jednak, że nie jest to tylko jeden obraz. Wojna, jaka się toczy na Ukrainie, jest po prostu konwencjonalnym starciem na pełną skalę. Widać to w przypadku działań strony ukraińskiej. Obrona przeciwlotnicza tworzona jest przez kilka warstw – od zestawów S-300 dalekiego zasięgu poprzez Buki i Osy po naramienne Pioruny. Używana jest, i to na dużą skalę, artyleria lufowa i rakietowa, której ogień korygowany jest przez obserwatorów naziemnych oraz bezzałogowe statki powietrzne. Swoją rolę na lądzie odgrywają zarówno siły ciężkie (pancerne i zmechanizowane), jak i lekkie w postaci wojsk specjalnych czy oddziałów obrony terytorialnej. Skuteczność działań tych sił zwiększana jest przez dostawy broni przeciwpancernej, ale także przez fakt, że Ukraina ma dostęp do informacji rozpoznawczych, choćby z latających nad Polską samolotów, takich jak E-3 Sentry czy EC-135 Rivet Joint. Na szczegółową analizę poszczególnych bitew i kampanii tej wojny przyjdzie jeszcze czas, ale pewne jest jedno. Działania prowadzone przez armię ukraińską nie są żadną wojną 6. czy 666. generacji, nie jest to armia nowego typu. Są to działania typowe dla pełnoskalowego konfliktu konwencjonalnego, prowadzone według zasad znanych od lat. Widoczny jest wpływ postępu technicznego, ale jest to czynnik modyfikujący przebieg działań osadzonych w dobrze znanych kanonach, ale nie będący zmianą rewolucyjną. Z całą pewnością nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków na podstawie f ragmentar ycznych dowodów o prymacie lub zmierzchu poszczególnych rodzajów uzbrojenia czy sposobów prowadzenia walki. ANALIZA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #36 PL