Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #37 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1472105

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 97

O r g a n i z a c j a Głównym zadaniem reformatorów sił zbrojnych Ukrainy było zmniejszenie stanów zastanych po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, uzawodowienie i modernizacja techniczna armii. Pierwsze dwa punkty udało się zrealizować – w 1992 roku Wojska Lądowe liczyły 780 000 ludzi, 6500 czołgów, 7000 bojowych wozów piechoty, 7200 zestawów lufowych i rakietowych systemów artyleryjskich, 900 śmigłowców i 2500 głowic taktycznej broni atomowej, zgrupowanych w trzech, a tymczasowo w dwóch, okręgach wojskowych. Tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji liczyły ok. 245 tys. żołnierzy i dysponowały około 900 czołgami, 1700 transporterami opancerzonymi, około 700 systemami artylerii lufowej i rakietowej. W przypadku reformy struktur głównym celem było stworzenie mobilnych, dobrze wyszkolonych, dobrze wyposażonych i profesjonalnych sił zbrojnych. Zgodnie z Państwowym Programem Rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy, na bazie byłych okręgów wojskowych: Zachód, Północ i Południe od 2005 roku utworzono dwa Dowództwa Operacyjne. Okazało się, że sztaby są zbyt obciążone pracą, a system szkolenia mało wydajny – zweryfikowała to przede wszystkim wojna w Donbasie. W 2015 roku utworzono cztery Dowództwa Operacyjne ze sztabami w Dnipro, Odessie, Czernichowie i Równym, nazwane od głównych kierunków operacyjnych. W tym samym czasie zrezygnowano ze szczebla dywizji, a zwiększono autonomiczność mniejszych oddziałów. Ukraińcy zauważyli, że gdy posiada się mniejsze siły niż agresor, liczy się przede wszystkim mobilność i zdolność do samodzielnego zabezpieczenia technicznego, medycznego i logistycznego. W skład dowództw operacyjnych wchodzą wyłącznie samodzielne brygady, bataliony i pułki. Przeliczeniowo każde takie dowództwo operacyjne ma wielkość korpusu, w którego skład wchodzą dwie dywizje. Te k s t : S ł a w o m i r Z a g ó r s k i www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #37 PL