Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine MSPO 2022

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1478020

Contents of this Issue

Navigation

Page 83 of 83

startowymi, w ogóle poruszanie się po strzelnicy i zmiany sta- nowisk na torze odbywało się z bronią rozładowaną, bez naboju w komorze, baz magazynka (na torze po wcześniejszym spraw- dzeniu przez sędziego), a jeśli zmiana stanowiska była w ramach toru, to z bezwzględnie zabezpieczoną bronią i zachowaniem katów bezpieczeństwa. Patrząc na to z boku – prawdopodo- bieństwo zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia zostało zredu- kowane praktycznie do zera, tym bardziej, że zawodnicy ściśle przestrzegali wytycznych organizatora. DOPISALI TAKŻE SPONSORZY, DZIĘKI KTÓRYM PRZYGOTOWA- NE ZOSTAŁY ATRAKCYJNE PAKIETY NAGRÓD: I miejsce: nagroda pieniężna 9 344 zł oraz nagro- dy ufundowane przez: Bazooka: pistolet HS XDS, Ulfhednar Polska: torba na karabin, Helikon-Tex: bony, SpecShop.pl – Militaria, Strzelectwo, Survival: okulary strze- leckie, koszulka termoaktywna, RiconTactical: kompletny pas taktyczno-strzelcki, koszulka, Bullet Brothers: AeroPress Pouch, kawy, Szczegot Handmade - Knives & Outdoor Gear: nóż z grawerką, ALS amunicja 9 mm, Lombard 66: czołówka, Sejfy PL: sejf, Gun Center – strzał w dziesiątkę: bon, Works11: czapeczka, Zawody Taktyczne Operacja FURIA: koszulka II miejsce 4 712 zł Helikon-Tex: bony, Bazooka: środki do czyszczenia, Ulfhednar Polska: słuchawki strzeleckie ulf, RiconTactical: pas taktyczno-strzelecki z comfort pad, koszul- ka, Szczegot Handmade – Knives & Outdoor Gear: nóż z grawerką, ALS: amunicja 9 mm, Sejfy PL: sejf, Bullet Brothers: kawa, Works11: czapeczka, Gun Center - strzał w dziesiątkę: bon, Operacja Furia: koszulka III miejsce 2 820 zł Helikon-Tex: bony, Bazooka: środki czystości, RiconTactical: pas strzelecki, koszulka, ALS: amunicja 9mm, Lombard 66: powerbank, Works11: czapeczka, Gun Center - strzał w dziesiątkę: bony, Zawody Taktyczne Operacja FURIA: koszulka IV miejsce 720 zł RiconTactical: pas, koszulka, Lombard 66: torba, Gun Center - strzał w dziesiątkę: bon, Works11: czapeczka, Zawody Taktyczne Operacja FURIA: koszulka Wszyscy zawodnicy otrzymali pakiety startowe dzięki: Helikon-Tex, Direct Action, oraz SpecShop.pl – Militaria, Strzelectwo, Survival Każdy z sędziów został wyposażony w pas taktyczno-strzelecki Husar. Ja zrealizowałem założenie – chciałem być w połowie stawki i byłem (46/100) – dla mnie to dużo. Pokonałem swoje ograniczenia i słabo- ści, a gdybym nie nałapał procedur, to byłoby jeszcze lepiej. Mój sprzęt sprawdził się idealnie – nic nie pogubiłem, nic mi nie odpadło, okulary nie parowały, a broń strzelała tam, gdzie celowałem, mimo tego, że na tydzień przed zawodami zmieniłem konfigurację karabinka (wstawiłem nowy celownik, ACOG – więcej o nim już niebawem). Polecam wszyst- kim „niedzielnym komandosom" zawody Furia – to miejsce, gdzie na- prawdę można się sprawdzić kondycyjnie, strzelecko i sprzętowo. Do tego w miłej atmosferze i na dobrze przygotowanych torach. Czekam na Furię 3. 80 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine MSPO 2022