Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #43 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1514633

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 141

polskiego wojskowego Rok 2023 na pewno zapisze się w historii polskiego lotnictwa wojskowego pod jednym względem – zapoczątkowaniem dostaw aż czterech typów nowych statków powietrznych, które przez długie lata będą stanowić fundament Sił Zbrojnych RP. Taka kumulacja to wynik umów, które były zawierane pomiędzy podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej jednostkami organizacyjnymi oraz producentami (KAI oraz Leonardo), a także partnerami ze Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach. LOTNICTWO

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #43 PL