Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 235 of 249

Wyposażeni W najnoWocześniejszy sprzęt, jakim dysponują siły zbroj- ne jej króleWskiej mości, Wysyłani We Wszystkie zakątki śWiata, okry- ci legendami. naszyWka z dWoma skrzyżoWanymi khukri, tradycyj- nymi nepalskimi nożami, od razu po- zWala ich rozpoznać – to gurkho- Wie, służący W brytyjskiej armii od 1815 roku. W grudniu 2014 Wydana zostanie książka przedstaWiająca tych nieustraszonych WojoWnikóW i opisująca dWieście lat historii ich służby dla brytyjskiej korony. co ciekaWe, książka została napisana przez austriacką fotograf – alex schlacher, której odbicie można zauWażyć na okularach gurkhóW uWiecznionych na zdjęciach. mie- liśmy okazję spotkać się z alex i doWiedzieć się nieco Więcej o jej projekcie. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL