Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 249

A mbul A ns pirot echn iczn y pi A p V eoD Podstawow e na r zędzi a dl a k a żdego technik a bombow ego Pojazd przeznaczony do transportu trzech robotów z wyposażeniem, zapewniający komfort pracy dla operatorów. Uniwersalny transporter, komfortowa baza, zawsze w centrum wydarzeń. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Dział Sprzedaży i Marketingu Produktów Specjalnych Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Tel. (22) 874 03 26 Fax. (22) 874 03 40 e-mail: mds@piap.pl mobil n e cen t ru m oper Atorów robotów piAp V moc

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL