Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 249

W dniach 13-14 września 2014 r. w Warszawie na Cyplu Czerniakowskim po raz pierwszy odbyła wyjątkowa impreza patriotyczno-historyczna – festyn „To- bie Ojczyzno". Organizator wydarzenia, Stowarzyszenie Siła i Honor im. gen. Sławomira Petelickiego, wraz ze współorganizatorami Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM oraz Miastem Stołecznym Warszawa, przygotowały urozmaicony programz niepowtarzal- nymi i ciekawymi atrakcjami, zarówno dla starszych, jak i młodszych widzów. Patronat honorowy nad war- szawską imprezą objęli: Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego. Festyn „Tobie Ojczyzno" był imprezą rekreacyjną o charakterze patriotycznym, skierowaną do wszyst- kich mieszkańców stolicy i okolic. Unikatowym wydarzeniem w ramach festynu był Memoriał im. gen. Sławomira Petelickiego, twórcy jednostki www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL