Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 73 of 249

W pierWsz ym numerze „Frag Out!" przedstaWiliśmy Wam W detalach k a r a b i n e k – zabraliśmy dWa hk416a5 (z luFami 11' i 14') na strzelnicę i mOżemy się z Wami W Wers ji eurOpejskiej, cz yli czarnej, Więc cOOl FactOr jest niecO mniejsz y... www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL