Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #05 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/539710

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 249

As PIK AUTOR: Michał SitarSki FOTO: Pik, Michał SitarSki Życie we współczesnym świecie wiąże się często z wypadkami, katastrofami czy też klęskami żywioło- wymi. Na szczęście dysponujemy służbami przygoto- wanymi do zwalczania ich skutków, ale te – by móc działać – potrzebują sprawnie funkcjonującego syste- mu łączności. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #05 PL