Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #08 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/630717

Contents of this Issue

Navigation

Page 49 of 211

Oparzenia należą do dość powszechnych urazów na polu walki, a nawet podczas szkolenia taktycznego. Gorąca lufa broni, granaty ćwiczebne, flash-bang itp. potrafią poparzyć już w trakcie zaznajamiania się ze sprzętem. Im częściej mamy do czynienia z poparzeniem w takich sytuacjach, tym bardziej uważamy w przyszłości, ale – niestety – nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec tego typu urazom; i tu pojawia się konieczność znajomości podstaw udzielania pierwszej pomocy. tekst: Michał Czerwiński www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #08 PL