Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #09 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/654933

Contents of this Issue

Navigation

Page 174 of 247

pARę miesięcy TemU (fRAG OUT! #02) zAmieściliśmy pORównAnie bUTów znAnej, niemieckiej fiRmy LoWa. zesTAwiliśmy w nim dwA pOdObne mOdele – chybA nAjpOpUlARniejszy zEphyr Mid ORAz, będący wów- czAs nOwOścią, jeGO wzmOcniOny OdpOwiednik z-6. OBUWIE TAKTYCZNE

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #09 PL