Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #09 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/654933

Contents of this Issue

Navigation

Page 195 of 247

Jednym z wiodących producentów osłon oczu – gogli i okularów balist ycznych – Jest firma WiLey X. prak t ycznie co roku wypuszcza ona na rynek całkowicie nowe modele lub poprawione, przeproJek towane wersJe starszych. nie inaczeJ będzie i w t ym roku – na tegorocznych targach IWA zostało zaprezentowanych kilka nowości. AUTOR/fOTO: Michał SitarSki www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #09 PL