Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #09 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/654933

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 247

A mbul A ns pirot echn iczn y pi A p V eoD Podstawow e na r zędzi a dl a k a żdego technik a bombow ego samodzielna jednostka rozpoznania i neutralizacji w sytuacjach kryzysowych, wyposażona w zespół pojazdów bezzałogowych Uniwersalny transporter, komfortowa baza, pierwszy na miejscu akcji Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Dział Sprzedaży i Marketingu Produktów Specjalnych Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Tel. 22 874 03 43 Fax. 22 874 03 40 e-mail: mds@piap.pl mobil n e cen t ru m oper Atorów robotów piAp V moc

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #09 PL