Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #09 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/654933

Contents of this Issue

Navigation

Page 61 of 247

AUTOR: Przemysław Grabowski Na wszystkich froNtach wojNy z terroryzmem Największe żNiwo wśród ofiar zbierają ataki z wykorzystaNiem improwizowaNych urządzeń wybuchowych – ied. oceNia się, że ich zastosowaNie było przyczyNą około 50% strat poNiesioNych w afgaNistaNie przez wojska isaf. wybuchające samochody pułapki, ładuNki umieszczaNe przy drogach, czy też zamachowcy samobójcy – to obraz dNia powszedNiego w krajach ogarNiętych koNfliktami NieregularNymi, ale zeszłoroczNy zamach przeprowadzoNy w paryżu dobitNie dowiódł, że Nie ma już Na świecie miejsc bezpieczNych. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #09 PL