Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #09 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/654933

Contents of this Issue

Navigation

Page 72 of 247

W 2009 roku amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych (SOCOM) ogłosiło chęć zakupu nowego karabinu wybo- rowego. Firma Barrett podjęła wyzwanie i w oparciu o swój znany, ceniony model 92B zmodyfikowała go zgod- nie z potrzebami specyfikacji SOCOM. Tak narodził się MRAD, czyli Multi-Role Adaptive Design. in action

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #09 PL