Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 148 of 249

Uroczyste zakończenie turnieju, jak przystało na specjal- sów, odbyło się grubo po północy. Wręczając nagrody, płk Pietras z humorem podkreślał, że wspólna rywalizacja daje dodatkowe możliwości do bezpośredniego kontaktu pomiędzy służbami, co z kolei przekłada się na budowanie wzajemnego zrozumienia. Indywidualnie zwyciężył zawodnik drużyny wystawionej przez Jednostkę Wojskową FORMOZA, dru- gie miejsce zajął reprezentant Wydziału Realizacyjnego Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, a trzecie zawodnik Fundacji „Szturman". Zespołowo triumfował zespół CWKS Legia, drugie miej- sce zajął SPAP Katowice, trzecie żołnierze Jednostki Wojskowej NIL. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w ubiegłym roku w zawodach niepodzielnie triumfowali reprezentanci SPAP Katowice zwyciężając zarówno w klasyfikacji indywidual- nej (dwa pierwsze miejsca), jak i zespołowej (również dwie pierwsze lokaty). O sukcesie mogą mówić reprezentanci Jednostki Wojskowej NIL, którzy od dwóch lat utrzymują prymat wśród żołnierzy, a w 2015 zajęli czwarte miejsce. Zawody strzeleckie w strzelaniu specjalnym o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2016" w Krakowie zorganizowało Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych we współpracy z Jednostką Wojskową NIL, Klubem Wojsk Specjalnych i Związkiem Strzelectwa Dynamicznego w Krakowie. Organizację imprezy wsparło Wojskowe Stowarzyszenie „Kultura-Turystyka-Obronność" oraz Wojskowy Klub Biegacza „Meta" Lubliniec. Uczestnicy turnieju podkreślają, że tego typu zawody strze- leckie bardzo dobrze służą integracji środowiska służb mundurowych. Jako że impreza ciągle cieszy się rosnącym zainteresowaniem organizatorzy planują już kolejną edycję rywalizacji w tym elitarnym gronie. – Zawody stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy żołnierzami i funkcjonariuszami, a strzelecka rywalizacja integruje to specyficzne środowisko. To również forma pro- mocji Wojsk Specjalnych, bo przecież jednym z głównych źródeł naboru do naszej formacji są właśnie funkcjonariu- sze różnych służb mundurowych – podkreśla płk Marian Paraniak, który z ramienia DKWS odpowiadał za organi- zację „SOF Delta Cup". - Być może w przyszłości uda się również zaprosić do Krakowa ekipy z zagranicy - dodaje. RELACJA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL