Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 188 of 249

Jest to uproszczony współczynnik redukcji szumu – wskaźnik używany w krajach Unii Europejskiej oraz sąsiednich państwach. Za pomocą liczby określa tłumienie, jakie może zapewnić ochron- nik słuchu. SNR przedstawia wskaźniki ochronników z uwzględnieniem śro- dowiska, w jakim ochronniki będą używane: H – dla wysokich częstotliwości, M – dla średnich częstotliwości, L – dla niskich częstotliwości. Uwaga! Oznaczenia H, M, L nie odnoszą się do poziomu dźwięku, lecz do widma akustycznego dźwięku. Dla przykładu, ochronnik oznaczony wskaźnikiem SNR 26, H=32, M=23, L=14 – szacowane pasmo tłumienia zmienia się wraz z widmem akustycznym hałasu w środowisku, w którym używany jest ochronnik. Wskaźnik SNR jest wynikiem matematycznych ob- liczeń i daje nam pojedynczy wskaźnik tłumienia poszczególnego ochronnika dla największego procentu społeczeństwa. SNR – Single Number Rating NRR – Noise Reduction Rating Wskaźnik redukcji hałasu używany w Stanach Zjednoczonych oraz akceptowany przez kraje wspólnoty UE. Oznacza przybliżony poziom re- dukcji hałasu uzyskiwany dzięki ochronnikowi, wyrażony w dB. Obecny zakres wskaźnika redukcji hałasu NRR w Stanach Zjednoczonych wynosi od 0 do 33 decybeli. Wskaźnik ten został wprowadzony do użycia w Stanach Zjednoczonych przez Agencję Ochrony Środowiska w 1979 roku i obecnie ozna- czany jest na wszystkich produktach ochrony słu- chu sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik Redukcji Hałasu NRR wskazuje nam średnią wartość tłumienia oraz standardowe śred- nie odchylenie na każdej z siedmiu częstotliwości (od 125 Hz do 8000 Hz). Strzeleckie, składane ochronniki Peltor Przemysłowe ochronniki słuchu Peltor OCHRONA SŁUCHU

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL