Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 66 of 249

Punktem zwrotnym jest wyznaczenie w 2006 roku na stanowisko dyrektora naczelnego inż. Lubomíra Kovaříka. Pod jego kierownictwem Česká Zbrojovka wprowadza na rynek zmoderni- zowane, nowoczesne modele produkowanych już konstrukcji, a na potrzeby służb mundurowych koncentruje się na produkcji broni automatycznej – karabiny, pistolety maszynowe oraz granatniki (w mniejszym stopniu). W procesie produkcyjnym wdrażane są nowe technologie, a sama siedziba zakładów zostaje poddana gruntownej renowacji. Ponadto cały czas prowadzona jest produkcja czę- ści dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Česká Zbrojovka Uhersky Brod odnoto- wuje najlepsze wyniki w całej swojej historii i cią- gle zwiększa swoje moce produkcyjne. Obecnie zakłady zatrudniają około 1800 pracow- ników pracujących na trzy zmiany, a w 2014 roku sprzedaż broni przekracza liczbę 270 000 sztuk. Ponad 80% produkcji zakładów trafia na eksport – Česká Zbrojovka ma swoich przedstawicieli han- dlowych w ponad stu krajach świata. W 2014 roku sprzedaż przekracza 3,375 miliarda ko- ron czeskich (około 550 milionów złotych) ANALIZA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL