Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 80 of 249

Dane techniczne: Start Wyrzutnia kasetowa Promień działania 10 km LOS Pułap maksymalny 500 m nad ziemią, 3000 m AMSL Pułap operacyjny 30–200 m nad ziemią Długotrwałość lotu 30 min Masa startowa 4 kg Maksymalna prędkość pozioma 150 km/h Głowice: stabilizowana obserwacyjna, obserwacyjno- bojowa z ładunkiem kumulacyjnym lub odłamkowym – masa netto ładunku bojowego: 700 g Pełna autonomia lotu Natychmiastowa i ciągła gotowość do misji bojowej lub rozpoznawczej Wspomaganie naprowadzania na cel w trybie misji bojowej Parametry głowic: Głowica kumulacyjno-odłamkowa GK-1 przezna- czona jest do rażenia lekkich czołgów oraz transporte- rów opancerzonych. Jest ona montowana do nosiciela (BSL), przygotowana do integracji z BSL Warmate. Podstawowe parametry GK-1: @ przebijalność pancerza – 100–120 mm RHA; @ układ zabezpieczenia typu SAD (Save – Arm – Disarm); @ pełna informacja o stanie uzbrojenia głowicy oraz zmiana stanu uzbrojenia możliwa z pulpitu stero- wania operatora. Głowica odłamkowo-burząca GO-1 przeznaczona jest do rażenia pojedynczych celów nieopancerzo- nych: strzelców, gniazd karabinów maszynowych, punktów oporu. Jest ona montowana do nosiciela (BSL), przygotowana do integracji z BSL Warmate. Podstawowe parametry GO-1: @ zasięg skutecznego rażenia – 10 m; @ materiał wybuchowy – 300 g TNT; @ układ zabezpieczenia typu SAD (Save – Arm – Disarm); @ pełna informacja o stanie uzbrojenia głowicy oraz zmiana stanu uzbrojenia możliwa z pulpitu sterowania operatora. System składa się z następujących komponentów bazowych: @ platforma powietrzna, @ głowica obserwacyjna GS9 (jak dla systemu VIRTUS), @ głowica obserwacyjno-bojowa z ładunkiem odłamkowym (GO-1), @ głowica obserwacyjno-bojowa z ładunkiem kumulacyjnym (GK-1), @ stacja kierowania i kontroli (SKiK), @ naziemny terminal danych z trakerem antenowym (NTD), @ wyrzutnia pneumatyczna, @ opakowania transportowe. System wyposażony jest w moduły sterujące po- zwalające na pełną automatyzację większości faz lotu oraz silne wspieranie operatora w fazie napro- wadzania na cel. Operator ma pełną kontrolę i od- powiedzialność za przełączenie w tryb uzbrojony umożliwiający wykonanie zadania ogniowego. Pokaz w Toruniu obejmował demonstrację możliwości obserwacyjnych Warmate'a, lot automatyczny, napro- wadzanie na cel, symulowany atak na wybrany cel oraz lądowanie z odzyskaniem platformy powietrznej. Warto dodać, ze zaprezentowana została najnowsza wersja systemu z płatowcem wykonanym w peł- ni z kompozytów, zmodernizowaną wyrzutnią, układem stabilizacji płatowca na wyrzutni oraz głowicami z kamerami termowi- zyjnymi. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL