Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #11 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/707484

Contents of this Issue

Navigation

Page 181 of 241

TakTyczne było już wszysTko – spodnie, bluzy, majTki, długopisy – i chociaż firma claw gear powsTrzymuje się od używania słowa „TakTyczny" w nazwach swoich produkTów, To jednak insTrucTor shirT mk.ii aż się prosi, aby nazwać go TakTycznym podkoszulkiem. Autor: Ta jga ClawGear ClawGear www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #11 PL