Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #11 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/707484

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 241

Targi „EurosaTory" odbywające się co dwa lata w Paryżu to takie „trochę większe MsPo" – w tyM roku wzięło w nich udział 1572 wystawców z 56 krajów, Ponad 57 tysięcy zwie- dzających ze 151 krajów, a do obsługi Medialnej akredytowało się 1018 dziennikarzy (MówiMy o odebranych akredytacjach). wśród nich była także silna 5-osobowa rePrezentacja Frag out!, a eFekty jej działania (wyselekcjonowane, bo Materiału starczyłoby na kilka wydań) Możecie obejrzeć Poniżej. zaPraszaMy! www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #11 PL