Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #11 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/707484

Contents of this Issue

Navigation

Page 83 of 241

B y Ly o p e r at o r n i e m i e c k i e j j e d n o s t k k o m e n t u j e ata k t e r r o r y s t y c z n y w e RALF KASSNER – były operator sił specjalnych i dowódca zespołów w niemieckich jednostkach an- tyterrorystycznych GsG9 i sek. szkolił się i trenował z większością europejskich jednostek, takich jak GiGn, sas, raid i Goe, ale także z amerykańskimi caG, deVGru, Fbi hrt i innymi. obecnie szeF wodan security. Zajmowałeś się działaniami ochronnymi w Nicei, jak możesz odnieść się do ostatniego zamachu? w tym roku w nicei pracowałem parę razy i podczas moich wizyt za- obserwowałem kilka operacji prowadzonych przez żandarmerię i woj- sko, głównie w okolicach popularnej atrakcji turystycznej, jaką jest plac massena. w trakcie przygotowań operacyjnych dotarło do nas wiele zgłoszeń o zagrożeniu terrorystycznym na lazurowym wybrzeżu.atak w nicei to kolejna tchórzliwa akcja wymierzona w niewinnych cywilów – zginęły kobiety i dzieci. z punktu widzenia terrorystów atak był do- brze zaplanowany i przeprowadzony – akurat w święto narodowe. celowo to podkreślam, ponieważ świadczy to o wysokim stopniu przy- gotowania zamachowca. jestem też w stanie zrozumieć, dlaczego siły bezpieczeństwa obecne w nicei zidentyfikowały zagrożenie tak późno, co spowodowało, że odpowiedź na atak była ekstremalnie trudna. Czy według Ciebie podjęte środki bezpieczeństwa były wystar- czające, jeśli chodzi o tego typu wydarzenie? Czy może po prostu sprawcy takiego masowego mordu zbyt łatwo jest działać? ja widzę to w ten sposób – musisz być naprawdę wykolejony, żeby beznamiętnie mordować bezbronnych ludzi. i nie trzeba mieć do tego żadnej broni palnej. nie rozumiem, skąd te wszystkie dyskusje poli- tyczne o coraz bardziej restrykcyjnych prawach związanych z jej posia- daniem. terrorysta przekonany o słuszności swojej misji wykona ją za pomocą wszelkiego co dostępne. jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa, to zgodnie z zasadą, którą wyznaję, powstrzymam się od wszelkich komentarzy. nie było mnie na miejscu i nie byłem związany z tą spra- wą. Francuskie służby bezpieczeństwa mają ogromne doświadczenie w działaniach antyterrorystycznych i odwaliły kawał dobrej roboty przy zabezpieczeniu mistrzostw europy w piłce nożnej 2016. z jednej strony można dopytywać o brak zapór przeciwczołgowych na ulicach, z dru- giej warto się zastanowić, czy terrorysta nie mógłby wjechać w tłum motocyklem z bombą. jest tak wiele możliwych scenariuszy przepro- wadzenia ataku, że niemożliwe jest przygotowanie się i zapobiegnięcie wszystkim. żadne państwo na świecie z tym sobie nie poradzi. Zadajmy więc inne pytanie: czy osoby zajmujące się ochroną ważnych osobistości mają w ogóle szanse zapobieżenia atakowi „samotnego wilka", niemającego żadnych związków z organiza- cjami terrorystycznymi? myślę, że bez posiadania informacji od agencji wywiadowczych lub przecieku od osób z kręgu zbliżonego do terrorystów będzie to nie- zwykle trudne. sprawcy przecież planują swoje ataki i przeprowadzają wcześniej rozpoznanie. wedle dostępnych informacji zamachowiec z nicei był na miejscu zbrodni kilkukrotnie. jeśli terrorysta działa w sposób zwracający na niego uwagę, np. robi zdjęcia albo kręci filmy, istnieje pewna szansa na to, że personel ochrony go zauważy. jeśli jednak wtopi się w tłum, zgoli brodę i będzie ubierał się jak wszyscy dookoła, szansa się zmniejsza. w zakresie ochrony osobistej mogę tylko zasuge- rować klientom, aby nie jeździli do pewnych krajów lub nie uczestniczyli w niektórych wydarzeniach. wielu jednak nie przestrzega tych zaleceń… z tego powodu zespół ochrony musi zwiększyć uwagę poświęconą przygotowaniom operacyjnym, opracować plany awaryjne, zatrudnić miejscowych, określić bezpieczne miejsca i ogarnąć wiele innych spraw. Widzieliśmy już, że do przeprowadzenia ataku skutkującego znaczną liczbą ofiar można użyć wszelkich środków – od ka- łasznikowa i pasa szahida, po samolot czy samochód, o nożu nie wspominając. Jak wpływa to na poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie? to pytanie bardziej do polityków, bo pewnie wielokrotnie usłyszymy je w kampaniach wyborczych. stwierdzenia „dalsze informacje byłyby zbyt niepokojące" nie poprawią nastrojów społecznych. do tej pory w niemczech mieliśmy szczęście, ale bezpośrednie sąsiedztwo Francji i belgii oraz ataki w wielu kierunkach typowo turystycznych, spowo- dowały, że niemcy coraz ostrożniej podchodzą do wyboru miejsc, w których spędzają wakacje. terrorystom niestety to również jest na rękę, ponieważ jednym z ich celów pozostaje destabilizacja sytuacji w krajach, których gospodarka opiera się na turystyce, takich jak turcja, tunezja czy egipt. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #11 PL