Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #13 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/763773

Contents of this Issue

Navigation

Page 133 of 249

OGIEn NA OGIEn AUTOR/FOTO: FRAG OUT! Rok temu jechali do odcięcia, a tym Razem ogień zwalczali ogniem – 29 wRześnia, w centRum Szkolenia Policji w legionowie, 38 dwuoSobowych zeSPołów zmieRzyło Się w miStRzoStwach PolSki w konkuRencjach wytRzymałościowo-Siłowych o PuchaR komendanta głównego Policji „ogień na ogień". www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #13 PL