Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #13 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/763773

Contents of this Issue

Navigation

Page 173 of 249

tekst: Anna „Villemo" Biadun Autor: Michał SitarSki, Piotr WalerySiak, Marcin kordek Foto: FraG oUt! ani Marki arc'teryx, ani linii leaF dla „MUndUroWych" raczej nie trzeba PrzedStaWiać nikoMU, kto Siedzi W teMatach taktycznych. kanadyjSka FirMa Słynie z bardzo atrakcyjnie zaProjektoWanych i śWietnie Wyko- nanych (z zaStoSoWanieM najlePSzych MateriałóW) eleMentóW WyPo- Sażenia i UMUndUroWania. nieStety, W Parze z tyM idzie róWnież WySoka, a czaSeM naWet bardzo WySoka cena. Warto Płacić ciężką kaSę za ciUchy ze SzkieleteM PraPtaka czy nie?. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #13 PL