Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #13 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/763773

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 249

InvIsta Cordura Marka CORDURA jest znana wszystkim użytkownikom sprzętu taktycznego i outdoorowego, gdzie materiały bazujące na nylonie 6.6 są wykorzystywane niemal w każdym produkcie. Znacznie mniejsze grono osób zdaje sobie sprawę, że włókna te można również znaleźć w umundurowaniu, w tym w odzieży trudnopalnej. Na stoisku można było dostrzec pro- totyp nowej bluzy combat shirt z programu EFRCE amerykańskiej Piechoty Morskiej (następna generacja systemu FROG), ale również mundur i oporządzenie, w których materiały są wykonane w tech- nologii Solution Dyed Nylon, czyli barwienia na wskroś – barwnik nanoszony jest na każde włókno, dzięki czemu można uzyskać spójny kolor pomiędzy różnymi elementami wyposażenia, wyko- nanymi z zupełnie innych rodzajów materiałów. Technologia ta po- zwala na uzyskanie wytrzymałych materiałów, z których kolory nie spierają się tak szybko, jak z barwionych metodami tradycyjnymi. thermoteknIx Brytyjska firma specjalizująca się produkcji sprzętu termowizyjnego, znana choćby z przystawki termowizyjnej ClipIR mocowanej do klasycznych noktowizorów, zaprezentowała prototyp monokularu FuseIR łączącego w jednym urządzeniu zalety noktowizora i termowizora. Urządzenie może pracować w trzech trybach: noktwizora, termowizora oraz w trybie fuzji, gdzie oba obrazy są na siebie nakładane w czasie rzeczywi- stym. Oczywiście, tego rodzaju urządzenia, jak choćby AN/PSQ-20 znajdują się już w użyciu, ale FuseIR wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami, zaledwie nieco większymi od typowego monokularu noktowizyjnego. W bieżącym roku impreza, która jest organizowana w cyklu dwuletnim, zaczęła odżywać – przez dwie kolejne edycje w 2012 i 2014 roku odnotowaliśmy znaczny spadek zainteresowania wystawą zarówno ze strony wystawców, jak i odwie- dzających. Wynikało to z rozdzielenia wystawy i konferencji, który odbywały się nie tylko w różnych miastach, ale krajach. W tym roku powrócono do starej formuły i od razu dało się zauważyć większą liczbę wystawców i odwiedzających. Mamy nadzieję, że kolejna edycja dorówna tym z lat 2008-2010, które cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem i były bardzo atrakcyjne. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #13 PL