Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #14 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/794319

Contents of this Issue

Navigation

Page 128 of 211

AkcesoriA TUNiNG Ak MiliTAry eqUipMenT UkrAine AUTOR: Piotr Walerysiak, lUCiU FOTO: Piotr Walerysiak, Michał sitarski Użytkowników karabinków rodziny ak można podzielić na dwie grUpy: konserwatystów i tUningowców. pierwsi stoją na stanowiskU, że konstrUkcja michaiła kałasznikowa jest w zasadzie doskonała i nie trzeba w niej nic zmieniać, a drUdzy niby kUpili sobie karabinek ak, ale chcą z niego zrobić coś na kształt karabinka rodziny ar-15. w zasadzie nie ma tU grUp pośrednich, bo z tUningiem ak na ogół jest podobno tak samo jak z tatUażami – zaczniesz i nie możesz przestać... BROŃ STRZELECKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #14 PL