Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #14 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/794319

Contents of this Issue

Navigation

Page 198 of 211

Bartosz Rutkowski, prezes i fundator Fundacji "Orla Straż", która powstała, by nieść pomoc społecznościom Bliskiego Wschodu prześladowanym w wyniku działalności ISIS. Obiektem szczególnego okrucieństwa z e strony terrorystów bez wątpienia pozostają niemuzułmanie – zamieszkujący głównie północny Irak jazydzi i asyryjscy chrześcijanie. Coraz częściej są oni zmuszani są do opuszczania rodzinnych stron i szukania schronienia w niedofinansowanych obozach dla uchodźców. J azydzi wykupują z niewoli najbliższych, w tym dzieci, popadając przy tym w ruinę finansową. By chronić swych bliskich przed terrorem ISIS, mężczyźni często wstępują do jednostek chrześcijańskich. Rozmawiała Agata Ring WYWIAD

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #14 PL