Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #14 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/794319

Contents of this Issue

Navigation

Page 89 of 211

Wśród broni palnej można znaleźć rożne oryginalne konstrukcje, które wyróżniają się bądź to zastosowanymi rozwiązania- mi, bądź też unikalnym wyglądem, czę- sto raczej mało przypominającym broń. Przypadków łączących w sobie te cechy jest już znacznie mniej, a takie, które trafiły do produkcji seryjnej i zaistnia- ły na rynku, można by chyba policzyć na palcach dwóch rąk. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #14 PL