Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #15 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/831447

Contents of this Issue

Navigation

Page 92 of 233

BROŃ STRZELECKA Pioneer Arms CorP. nAdAl PozostAje jedną z mniej znAnyCh firm zAjmująCyCh się ProdukCją broni strzeleCkiej, Choć PrzeCież jej siedzibA znAjduje się w PolsCe – w mieśCie, które mA bodAj nAjwięk- sze trAdyCje w ProdukCji broni w nAszym krAju, Czyli w rAdomiu. MADE IN POLAND MADE IN POLAND AK z rAdomiA – Pioneer Arms CorP.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #15 PL