Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #15

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/840553

Contents of this Issue

Navigation

Page 90 of 235

FIREARMS władnianie osób ubranych w grube ubrania, np. zimowe. Ta amunicja może być potencjalnie niebezpieczna na odle- głościach poniżej 30 m, dlatego nie jest zalecane używanie jej na takim dystansie. Generalną zasadą strzelania z wykorzystaniem amunicji SIR i SIR-X jest celowanie poniżej linii barków, by uniknąć trafienia w głowę, twarz czy szyję, co może być potencjal- nie niebezpieczne. Oprócz wyżej wymienionych nabojów kinetycznych do strzelania z GL06 stosowane są także naboje: sar-cs – pocisk kinetyczny z czynnikiem CS. Jest to od- miana amunicji kinetycznej, dodatkowo oddziałująca na cel środkiem CS działającym drażniąco na oczy, układ odde- chowy i skórę. Nabój zawiera 0,4–0,5 grama proszku draż- niącego i działa z energią 113 J. sar-oc – amunicja o podobnym działaniu jak SAR-CS, ale wypełniona 2–2,5 g środka OS (80000 SHU), który podraż- nia oczy, układ oddechowy i skórę. Pocisk oddziałuje na cel z energią 113 J. smr – amunicja znakująca. Oprócz oddziaływania kine- tycznego pocisk po trafieniu pozostawia na celu koloro- wy znacznik, dzięki któremu można łatwo zidentyfikować uczestników zajść. Pocisk zawiera 4,5 g żółtego pigmentu i działa na cel z energią około 90 J. rubber shot round – amunicja wypełniona gumowymi kulami przeznaczona do rozpraszania tłumu. Nabój zawie- ra 28 kul o średnicy 15 mm, które rażą z energią 290 J, pokrywając pole o rozmiarach 140 x 120 cm w odległości 10 m od wylotu lufy. ballistic cs – nabój do rozpraszania tłumów, składający się z trzech podpocisków, które rozpraszają się w różnych kierunkach, zapewniając pokrycie środkiem CS dużego ob- szaru w krótkim czasie. Maksymalny zasięg naboju wynosi 75 m. Podpociski spalają się w wysokiej temperaturze, co uniemożliwia odrzucenie ich. ballisitc smoke – ćwiczebna amunicja dymna, służą- ca do treningu użycia amunicji ze środkiem CS. Może być również używany do walki z tłumem w celu dezorientacji. Działanie ma identyczne jak amunicja Ballistic CS. muzzle blast cs – nabój generujący podmuch i/lub błysk przy wylocie z lufy. Jest narzędziem do zarządzania tłumem poprzez natychmiastowe i bezpośrednie zastoso- wanie środka chemicznego. Nadaje się do zablokowania wąskich stref oraz do obrony linii sił porządkowych. Czarny proch jest dodawany po to, aby wygenerować błyski przy lufie wylotowej, co zwiększa jednocześnie efekt wizual- ny towarzyszący odczuciu bólu i wpływa odstraszająco na uczestników zamieszek. muzzle blast oc – amunicja identyczna jak Muzzle Blast CS, ale wypełniona innym środkiem drażniącym.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #15