Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #17 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/879266

Contents of this Issue

Navigation

Page 173 of 241

Tekst & Foto: Anna „Villemo" Biadun W chWili, W której doWiedziałam się, że będę miała okazję zrecenzoWać noże raidops, były one dla mnie całkoWitą zagadką. specyfikacja na stronie Wyglądała zachęcająco i choć sam design Wydał mi się dość dziWaczny, to czekałam na testoWe egzemplarze ze szczególnym zainteresoWaniem. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #17 PL