Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #17 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/879266

Contents of this Issue

Navigation

Page 49 of 241

Tekst&Foto: DWOT WOjska ObrOny TeryTOrialnej to najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwość służenia Polsce w wojskowych struktu- rach nigdy jeszcze nie była tak blisko każdego zdrowego obywatela. WOT pozwala na bycie żołnierzem, przygotowanie się na sytuacje kryzysowe, a przede wszystkim na pozyskanie umiejętności pozwalających bronić swoich bliskich, bez rezygnacji z życia zawodowego i rodzinnego. Do terytorialnej służby wojskowej wstępować mogą cywile pomiędzy 18 a 55 rokiem życia (dla żołnierzy rezerwy ten limit to 63 lata). „Terytorials" musi mieć przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, jednak pożądane są wszelkie dodatkowe kwalifikacje. Na gotowych na podjęcie wyzwania czeka szereg korzyści. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #17 PL