Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #17 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/879266

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 241

W dziedzinie broni strzeleckiej trudno jest obecnie wymyślić coś zupełnie innowacyj- nego, a jednocześnie sensownego. W połowie 2016 roku szwajcarskiej firmie B&T z Thun udało się wzbudzić spore zainteresowanie „w branży", ponieważ zaprezen- towała konstrukcję, którą trudno jest dość jednoznacznie zaklasyfikować – dzięki uprzejmości polskiego przedstawiciela B&T, firmy CENZIN (Grupa PGZ), mieliśmy możliwość bliższego zapoznania się z USW, a nawet z jego dwoma wcieleniami! www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #17 PL