Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #18 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/915069

Contents of this Issue

Navigation

Page 147 of 247

W ostatnim czasie W naszym pięknym kraju poWstało kilka nieWielkich pryWatnych firm zajmujących się szy- ciem oporządzenia i Wyposażenia taktycznego. znako- mita Większość z nich radzi sobie całkiem nieźle, a ich produkty potrafią napraWdę zadziWić oryginalnością rozWiązań, zastosoWanymi materiałami, precyzją Wyko- nania oraz solidnością. serio, nie mamy się czego Wsty- dzić, jeśli chodzi o „domorosłych kraWcóW taktycznych". GPC – Plate Carrier od rudzielCa Autor: Szołucha, SitarSki, LotkowSki Foto: ikEM, GtG, Fo! www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #18 PL