Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 185

NLAW – technikalia Next Generation Light Anti-Armour Weapon ma masę 12,5 kg, długość 1016 mm i średnicę 150 mm (w istocie więcej, za sprawą osłon wyrzutni). Wyrzucany pocisk rakietowy ma masę 6,5 kg. Start następuje za pomocą ładunku prochowego z wyrzucaną z tyłu wyrzutni przeciwmasą, dlate- go też NLAW można używać z pomieszczeń. W momencie opuszczenia wyrzutni prędkość pocisku wynosi 40 m/s, po kilku metrach uruchamia się zaś rakietowy silnik marszowy nadający prędkość 275 m/s. Realny zasięg do celów poruszających się wynosi od 20 do 400 m, a zasięg do celów stacjonarnych wynosi aż do 800 m. Po przekroczeniu 5,6 s lotu lub przebyciu dystansu 1000 m uruchamiany jest mechanizm samoniszczący. Pocisk nie jest samosterujący, ale tor lotu jest plano- wany z uwzględnieniem przewidywanego toru jazdy poruszającego się celu oraz warunków atmosferycznych. Naprowadzanie PLOS (Predicted Line of Sight) polega na tym, że operator w środku znaku celowniczego siatki prostego celownika optycznego utrzymuje cały czas cel, trzymając jednocześnie przycisk, który „nakazuje" pociskowi obliczyć odpowiednie wyprzedzenie. Procedura śledzenia celu i przeliczania toru lotu wynosi minimum 3 s. Oczywiście istnieje przy metodzie PLOS ryzyko błędów operatora, ale naprowadzanie jest całkowicie bierne (zatem niewykry- walne) i tanie. Możliwe są dwa trybu ataku – OVA czyli overfly top attack, kiedy pocisk przelatuje nad celem oraz DA (direct attack), czyli bezpośred- nie uderzenie w cel. W pierwszym przypadku pocisk utrzymuje się około 3–5 m nad linią celowania, pomiar odległości do celu jest zaś mało istot- ny, ponieważ pocisk przeleci około 3 m nad jego stropem, utrzymując stałą wysokość lotu aż do zasięgu około 800 m. W przypadku trybu ataku DA musi już być uwzględniana poprawka na odległość do celu, zatem celowniczy musi uwzględnić odpowiednią siatkę celownika. Zapalnik w trybie OVA jest dwusensorowy: pierwszym jest magnetometr, a drugim laser lub nawet LADAR(LIDAR) pozwalający potwierdzić kontury i kształt celu. W przypadku trybu DA stosowany jest prosty zapalnik uderzeniowy, ponieważ tryb ten nie jest przeznaczony do zwalczania broni pancernej. Czas przygotowania do strzału NLAW wynosi około 5 s. Sekwencja czynności koniecznych do obsługi wyrzutni podczas zwal- czania celu opancerzonego jest następująca: po zajęciu stanowiska i przyjęciu pozycji strzeleckiej celowniczy może rozłożyć podpórkę tele- skopową umieszczoną pod przodem wyrzutni – można ją oprzeć o grunt lub o swoje ciało. Do pozycji bojowej rozkładany jest prosty celownik optyczny, który podczas przenoszenia broni przylega do szczytu pojem- nika transportowego. Broń obsługuje się (poza ustawieniem temperatury otoczenia) prawą ręką, która spoczywa na wygodnym uchwycie-mani- pulatorze umieszczonym z prawej strony wyrzutni, zaraz za jej osłoną transportową. W górnej części manipulatora, przy korpusie wyrzutni, znajduje się motylkowy bezpiecznik, którego dźwignię należy przesunąć w dół. Następnie należy przesunąć kciukiem w lewo bezpiecznik prze- suwny przykrywający przycisk spustu. Czynność ta umożliwia jednocze- śnie przesunięcie placem wskazującym dźwigni (umieszczonej z przodu manipulatora) w jedno z dwóch położeń (znajdujących się na osi tego sa- mego ruchu). Pierwsze włącza zasilanie NLAW, drugie uruchamia zaś se- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL