Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #31 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1298584

Contents of this Issue

Navigation

Page 61 of 197

Kamil Dąbrowski „Baaaczność!" – to proste słowo, które poprzedza wydanie kolejnych z komend, dobrze ilustruje naturę komunikacji w sytuacji kryzysowej, takiej jak choćby obecna pandemia koronawirusa. Podanie tej komen- dy jest bowiem wezwaniem odbiorców do przygotowania się na kolejny, bardziej obszerny przekaz. Podobne zasady obowiązują w każdym innym przypadku komunikacji w sytuacjach nagłych, a zwłaszcza kryzysowych. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #31 PL