Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 133 of 215

Ś wietną i wdzięczną bazą do modyfikacji jest z całą pewnością karabinek AR, do którego ilość dodat- ków jest w zasadzie niepoliczalna – w tej broni można zmienić do- słownie wszystko, od najmniej- szych detali, po lufę czy obie ko- mory. Granicę wyznaczają jedynie wyobraźnia oraz zasobność portfe- la. Prawie jak w przypadku Glocka. Podobnie jest z producentami do- datków – pewnie nikt nie wie, ilu ich jest, bo szukać ich można na całym świecie. Nieco inaczej sytuacja wy- gląda w Polsce. Polska jest dość specyficznym krajem – dość duże państwo w środku Europy, ze stosunkowo ła- twym dostępem do broni palnej ma jedno z najmniejszych nasyceń bro- nią na 100 000 mieszkańców (choć to nie jest takie oczywiste i w zasa- dzie stanowi materiał na osobny artykuł), a do tego rodzimych produ- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL