Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 135 of 215

Drugim elementem do tuningu karabinków są skrzydełka bez- piecznika. Wykonano je zgodnie ze standardem firmy Hera Arms, czyli mają krzyżowy element blokujący je w gnieździe, a nie prosty, jak spora część bezpieczników. Powoduje to, że nie będą one pasować do każ- dego bezpiecznika karabinka AR, ale za to na pewno pasują do bez- piecznika karabinków Grot, które są zgodne z tym standardem. Można przypuszczać, że w niedalekiej przy- szłości DEFTAR wypuści wersję „czysto aerową", czyli z prostym ele- mentem blokującym, bo niby czemu ograniczać sobie możliwość sprze- daży? W zestawie znajdują się dwa skrzydełka – krótkie i długie (wystę- pują w dwóch wersjach – prostej i profilowanej, przy czym różnica do- tyczy jedynie górnego profilu i zmie- nia wygląd, nie ma jednak wpływu na funkcjonalność). Długie monto- wane jest po tej stronie broni, po której układa się kciuk na chwycie pistoletowym, krótkie zaś – po przeciwnej (kształt obu jest bardzo podobny – dłuższe ma po prostu przedłużone ramię). Dzięki temu uzyskuje się łatwą możliwość ope- rowania kciukiem (długie, wygodne skrzydełko) oraz unika się gnie- cenia palca wskazującego przez zbyt długą dźwigienkę po stronie przeciwnej. To częsta przypadłość wielu „symetrycznych", obustron- nych bezpieczników w AR i jedna z najczęściej wymienianych wad Grota. Zmiana na skrzydełka DE- FTAR likwiduje wady dwustronne- go selektora, oferując w zamian bardzo wygodne operowanie bez- piecznikiem zarówno kciukiem, jak i palcem wskazującym. Skrzydełka wykonano tak jak kabłąki, czyli z aluminium i wykoń- czono dokładnie w taki sam spo- sób i w takich samych kolorach. „Luzackim" dodatkiem jest skrzy- dełko w kształcie „rączki" pokazu- jącej powszechnie znany gest z wy- prostowanym środkowym palcem. Ów palec stanowi wskaźnik położe- nia bezpiecznika (zabezpieczony/ odbezpieczony) i zastępuje wycię- cie w przypadku standardowego zestawu DEFTAR. Powstało ono na bazie skrzydełka „prostego" i w ze- stawie z nim występuje skrzydełko krótkie w tej samej wersji (prostej) ale już „klasyczne", bez rączki. Ta wersja wykonywana jest na razie wyłącznie w kolorze czarnym. Naj- fajniejszym dodatkiem DEFTAR są kompletne zestawy bezpieczników do karabinka AR, które dostępne są w trzech wariantach: 90°, 45° oraz 45°/60°. Pierwszy z nich to „kla- syczny" bezpiecznik z aluminio- wymi skrzydełkami oraz stalowym trzpieniem, pasujący do „klasycz- nej" komory spustowej karabinka AR i działający dokładnie tak samo jak oryginał. Co więc daje jego wy- miana? Jest to element wykona- ny bardzo dokładnie z dbałością o szczegóły, z dobrych, trwałych materiałów. Jeśli decydujemy się na jego wstawienie, podnoszą się komfort pracy (bardzo pewne i wyraźne kliknięcia w pozycji „za- bezpieczony" i „odbezpieczony", płynna praca) oraz trwałość i gwa- rancja bezawaryjnej pracy. W przypadku zestawu 45° oprócz powyższych cech uzyskuje się przestawienie skoku skrzydełka z 90° na 45°, co z kolei umożliwia bezproblemowe i wygodne opero- wanie bezpiecznikiem wyłącznie za pomocą kciuka (w klasycznym bezpieczniku dwustronnym łatwiej jest zabezpieczyć broń palcem wskazującym niż kciukiem). Oczy- wiście wymaga to przyzwyczaje- nia, ale do dobrego przyzwyczaja się łatwo. Jest jednak pewna wada tego rozwiązania – skok skrzydeł- ka jest o połowę mniejszy, więc www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL