Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 73 of 215

Pisząc powyższy artykuł, bazowałem nie tylko na jawnych i dostępnych źródłach, w tym jawnych aktach prawnych. Wykorzystałem też własne doświadczenie technika bombowego, którym byłem do 2016 roku w ówczesnym Zespole Minersko-Pirotechnicznym Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach, ale zrobiłem to w taki sposób, by nie ujawnić wrażliwych informacji na temat taktyki, technologii oraz informacji, które w inny sposób zagroziłyby życiu i zdrowiu techników bombowych lub wpłynęłyby na bezpieczeńst- wo nas wszystkich. Autor jest byłym policyjnym technikiem bombowym. Obecnie prowadzi firmę EOD TECH oferującą między innymi szkolenia CBRNE dla służb ochrony porządku publicznego i służb ratowniczych oraz szkolenia z pro- filaktyki antyterrorystycznej dla firm i instytucji. Czynności operacyjno-procesowe Po neutralizacji zawartości plecaka technicy bombowi czynnie uczest- niczą w zbieraniu materiału dowodowego niezbędnego do ustalenia sprawcy i udowodnienia mu winy. Z urządzenia pobiera się materiał wybuchowy do badań laboratoryjnych. Nie bez znaczenia jest ich po- moc w zebraniu informacji mogących ustalić skalę zagrożenia dla ludzi i mienia, a następnie odpowiedniej kwalifikacji czynu. Często oryginalne urządzenie jest rekonstruowane, wykonuje się też wierną replikę urządzenia, z którą wykonywane są eksperymenty na poligonie. Co powinieneś wiedzieć, gdy zauważysz w swoim otoczeniu porzucony przedmiot? Na koniec najważniejsze informacje dla osoby, która zauważyła w miejscu publicznym porzucony plecak paczkę lub torbę. 1. Improwizowane urządzenie wybuchowe może być sterowane radi- owo, przewodowo, może być urządzeniem czasowym, ale może też być pułapką na osobę, która urządzenie przemieści, spróbuje otworzyć lub zadziałać w inny sposób (nawet zbliżyć do niego). 2. Personelem uprawnionym do potwierdzania i wykluczania lub oceny zagrożenia i konstrukcji samego urządzenia są policyjni technicy bom- bowi. Widoczne na zewnątrz elementy urządzenia często nie są tym, czym się wydają. Na przykład obecność budzika lub timera do jajek nie oznacza, że urządzenie jest urządzeniem ze zwłoką. 3. Motywem zamachu bombowego nie zawsze jest terroryzm, „bomby" stosują także pospolici przestępcy, ale też osoby z zaburze- niami psychicznymi. 4. Próba przesunięcia czy przeniesienia przedmiotu może spowodować wybuch. Podobnie może się stać, gdy będziesz próbować samodziel- nie sprawdzić zawartość przedmiotu. Wielu konstruktorów urządzeń wybuchowych zabezpiecza je przed otwarciem lub przemieszczeniem, chcąc nie dopuścić do tego, by w całości wpadły w ręce policji. 5. Przemieszczanie czy otwieranie porzuconych przedmiotów to nie tylko powodowanie zagrożenia dla Ciebie, ale też dla innych osób w Twoim otoczeniu – nawet w promieniu kilkuset metrów. Po zlokalizowa- niu takiego przedmiotu oddal się od niego na odległość minimum 150 – 200 metrów lub schowaj się za masywną zasłonę – na przykład ścianę. 6. Gdy jesteś już w bezpiecznym miejscu NIEZWŁOCZNIE zadzwoń na numer alarmowy, informując o przedmiocie. Zrób to zwięźle i krótko, podając najważniejsze informacje: • lokalizacja; • wygląd przedmiotu; • wielkość przedmiotu; • jak długo przedmiot znajduje się w tym miejscu; • czy ktoś go przemieszczał, dotykał, otwierał; • czy widziałeś kto go porzucił: • po poinformowaniu o porzuconym przedmiocie pozostań do dyspozycji interweniujących służb, w szczególności techników bombowych Policji. Tech- nik bombowy zada Ci kilka pytań na temat przedmiotu, jego lokalizacji, wielkości. Zapyta Cię o to, czy ktoś przedmiot otwierał, przemieszczał, dotykał. Te informacje są ważne i każdy policyjny pirotechnik bardzo je doceni. Twoja pomoc będzie bardzo ważna! • jeżeli porzucony przedmiot okaże się porzuconym plecakiem i nie stanowi zagrożenia, nie poniesiesz żadnych konsekwencji – działałeś w dobrej wierze. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL