Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine MSPO 2021

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1407887

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 99

W2MPIR, czyli Wielowarstwowy Wielozadaniowy Misyjny oietrzny nteligentny j to rozizanie maje tanoi odoied na otenjalne zagroenia orzez załanie i niz- zenie rod ali radioeletroniznej rzeinia W oarty jet na j itniejy omonenta o otateznie rzełada i na tonoo nieielie ozty droenia taie- go rozizania Sytem zotał ałoi oraoany ole et to rozizanie ełni narodoe ałoi oraoa- ne raj rzez oli inynier ełne raa inteletalne do ytem ma ola - odrela Adam artoieiz ie- reze GU W ego zdaniem rzeag zya ta trona tra zaoa zdolno omniaji zyli tezniej ni- nie rozoznania i załania oraz yeliminje ytemy ali eletroniznej rzeinia W2MPIR: WIELOWARSTWOWY SYSTEM PRZEŁAMANIA A2/AD POWIETRZNY INTELIGENTNY RÓJ GRUPA WB, czołowy prywatny polski holding zbrojeniowy, od lat opracowuje i dostarcza zaawansowane systemy bezzałogowe oraz rozwiązania w dziedzinie komunikacji przeznaczone dla użytkowników wojskowych. Na MSPO 2021 zaprezentowane zostanie unikalne rozwiązanie integrujące dotychczasowe produkty w synergiczny system W2MPIR umożliwiający przełamanie obrony przeciwlotniczej przeciwnika. 12 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine MSPO 2021