Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine MSPO 2021

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1407887

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 99

Wrd ztandaroy rodt mona ymieni armato- aie ra oraz atomatyzne modzierze a Wrte do ni dołz olejne latorma minoania narztoego aoa tra ma oj remier zaie tegoroznego idzynarodo- ego Salon rzemył Oronnego atae ojoy z ieo- ty or oraz ezzałogoa iea SSW- Oenie głnym rogramem rodyjnym jet armatoa- ia ra i rojet egina Sytem trego nie trzea niom rzedtaia jet ytematyznie draany do eloataji olejny jednota artylerii Woj olim lia initerto Orony arodoej oinormoało e SW SA dotarzyła do ł Artylerii oleła olejn arti ar- matoai ra raz zojazdami aria Oznaza to e jed- nota dyonje j ełnym zetaemyoaenia Otatnia dotaa ojła oiem armatoai ra raz ztrzema ozami doodzenia idoma ojazdami amniyjnymi olełai ł dyonje raami oraz oiemnatoma ozami aria ojazdami dodzo-ztaoymi ozami doodzenia ozami amniyjne oraz ojazdami remont zrojenia ieletronii o- ta ałoi jet SW SA tra odiała mo zne- toratem Uzrojenia O grdni ro - łznie ma ona arto mld złoty ioejmje ra oraz ojazd aria rny ty otay maj zaozy i do o- a ro Oenie Woj olim znajdj i ray tym tz artia droenioa tra nie jet jta moie z grdnia ro - one eloatoane rzez azr- i ł Artylerii i ł Artylerii oraz li ł Artylerii Wig najlizy lat dotay tra do d olej- ny jednote odatoo na moy moy zgrdnia zezłego ro do oa ro Centrm Szolenia Artylerii i Uzro- jenia Torni odierze da ray raz z innymi ojazdami tym ozem doodzenia ozem amniyjnym oraz remont NALEŻĄCA DO POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. HUTA STALOWA WOLA S.A. TO JEDNA Z KLUCZOWYCH FIRM REALIZUJĄCA NAJPOWAŻNIEJSZE PROGRAMY MODERNIZACJI TECHNICZNEJ WOJSKA POLSKIEGO. SZCZEGÓLNIE WIDAĆ TO W WOJSKACH LĄDOWYCH. - lider w dostawach sprzętu do wojsk lądowych HSW S.A. zrojenia i eletronii godnie z delarajami initerta Orony arodoej o ro itnieje molio ontynaji za Armatoaia ra ma ma ojo ton i załog ła- daj i z ztere o Wyoorny ilni TU T a o moy ozala na oigniie maymalnej rdoi o droga aaltoy m rzy ełny zior- nia moe rzejea do m Ce araterytyzn jet zatooanie ydronematyznego ład zaiezenia tre jet ardzo alone rzez ołnierzy eloatjy rzt Orem raa jet mm armatoaia z l o dł- goi alir tra ozala na raenie el znajdjy i odległoi do m ednota ognia oejmje naoi oraz modłoy ładn miotajy orze yzolona 28 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine MSPO 2021