Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine MSPO 2021

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1407887

Contents of this Issue

Navigation

Page 57 of 99

a adej edyji idzynarodoego Salon rzemy- ł Oronnego iela oraz na inny dy zagranizny imreza targoy ałady e- anizne Tarn SA rezentj ogat oert j ro- doanego rzt oraz rzedtaiaj nooi aład zatrdnia zdolny ontrtor idyonje doiadzon załog a oeroane rzeze rodty z ro na ro rozze- rzaj jego oert o oraz noozeniejze rodty tale dotooyane do zmieniajy i i i rony ymaga odior rodent da tae o ytoni tarzy zor oi rodt oerj i remonty imodernizaje ta y mgł on ły ja najdłej trzymany ranoi iełnia i ozeiania Tarnoie załady oza rodj zajmj i rnie działalnoi łgo ta ja iie la teni lae- ro giie la taloy rr irt łgi aalnize artoanie yarzanie i naglanie element taloy łgi galanizne izareie ori raaniem ałady ytematyznie dotooj oj oert do otrze ytonia i zeroim zareie orzytaj Jedną ze spółek, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, są Zakłady Mechaniczne „Tarnów" S.A., zajmujące się projektowaniem i produkcją uzbrojenia oraz jego remontami i modernizacją. W swojej ponad stuletniej historii firma może poszczycić się wieloma typami sprzętu wdrożonego do użycia w Wojsku Polskim, a także systematycznym poszerzaniem swojej oferty. Nowości z Zakładów Mechanicznych „Tarnów" S.A. 56 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine MSPO 2021